Kliendid

Olen koolitanud ja nõustanud järgmistes asutustes ja ettevõtetes

Politseiamet

Jeld-Wen

Sandoz

Hawaii Express

Narva Elektrijaamad

Lääne-Tallinna Keskhaigla

Põllumajandusministeerium

Töötukassa

Eesti Rahvaliit

Metrosert

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Põhja-Eesti Pimedate Ühing

Baltika Grupp AS

SA Innove

Harku Valla Lastekaitse Ühing

Bonava Eesti

Raadio 4 ERR

Transpordiamet

Microlink Eesti

Tervise Arengu Instituut

Tartu Linnavalitus

Tallinna Linnavalitsus

BCS Koolitus

Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus SA

Nordkalk AS

SA Eesti Teadusagentuur

Elion Ettevõtted AS

Rimi Eesti Food

Tartu Haridusamet

Agile Eesti

Tallinna Kiirabi

Outukumpu

Terviseamet

International Supervision and Coaching Institute

SA Archimedes

Siseministeerium

Sotsiaalkindlustusamet

Ida-Tallina Keskhaigla

Nefab Packaging OÜ

Norma/Autoliv

Terve Eesti SA

Telia Eesti AS

Tamro Eesti OÜ (Benu Apteek)

SOS Lasteküla

Äripäeva Akadeemia

Tallinna Teletorn SA

VKG-Oil

TTÜ

Swedbank

Elering AS

AS G4S Eesti

Veeteede Amet

TalTech

Fontes PMP

Tervise Arengu Instituut

Mitmed erinevad haridusasutused ja omavalitsused üle Eesti jt