Viktoriast

Viktoria Saat, MA, Dipl.PW on psühholoog, coach ja koolitaja

Enam kui 20-aastase praksise jooksul olen abistanud nii individuaalkliente kui ka erinevaid organisatsioone, toetanud neid vajalike muudatuste teel. Minu klientideks on üksikisikud, pered ja paarid, juhid ja meeskonnad. Töötan individuaalklientidega, äriettevõtete, tervishoiu- ja haridusasutuste, erinevate mittetulundusühingute, omavalitsusorganisatsioonidega.

Teie eesmärgid ja vajadused määravad, kuidas me töötame ja mis rollis parajasti olen kõige tõhusam. Ma olen psühholoog, superviisor, coach, terapeut, õpetaja, meeskonnaarendaja, organisatsioonikonsultant, konfliktilahendaja ja mentor.

Minu haridustee algas 1995. aastal Peterburi Puškini-nimelise riikliku ülikooli psühholoogia erialal, mille lõpetasin 2000 aastal. Aastatel 2006-2011 jätkasin õpinguid Portlandi Protsessitöö Instituudi (USA) magistrantuuris protsessile-orienteeritud psühhoteraapias, konfliktilahenduse ja muutuste juhtimise teemal. Olen läbinud ANSE standarditele vastav 2,5-aastase coachi ja superviisori väljaõppe. Olen programmi GRUNDKRAFT/Leaders Empowered, Teachers Empowered litsentseeritud treener ning Diamond Power Index®, Power Intelligence® sertifitseeritud coach, raamatu „Suhte alkeemia“ autor (Eesti Ajalehed, 2010).

Oma töös keskendun arengule, muutustele, õppimisele ning eneseavastamisele nii indiviidi, grupi kui ka organisatsiooni tasemel. Loon keskkonda, mis soodustab avastamist, eneseteadlikkust, arengut, aktsepteerimist ning koostööd.

Kolleegid ja kliendid Viktoriast:

“Suur multikultuurne kogemus, oskus eriti keeruliste konflikte ja pingeid hõlbustada ning panna neid suhteid rikastama. Toob õhus olevad ebapopulaarsed, kuid vajalikud arvamused pinnale, toetades dialoogi ning mitmekesisust. Kõrge eneseteadlikkus ning oskus gruppis ning endas toimuvate protsesside peegelduse kaudu jõuda lahenduseni. Aus, julgustav ja selge lähenemine, loob toetavat keskonda eneseavamiseks. Elab ning toob esile ilu, loovust, mitmekesisust enda sees ning enda ümber.”

“Viktoriat iseloomustab terav ja hooliv lähenemisstiil, avatud meel ning kohalolek. Põhiprintsiibiks on süvademokraatia, mis toetab erinevate arvamuste, soovide, mõttele pinnale aitamist ning nendevahelist dialoogi toetamist.”

Tutvu minu CVga ViktoriaSaatCV