Teenused

Coaching / Supervisioon

Personaalne coaching
Coaching on arenguprotsess, mille käigus coach toetab inimest eesmärki saavutamisel. Coaching soodustab eneseteadlikkust, isikliku potentsiaali avastamist ning seda maksimaalset rakendamist eesmärki saavutamiseks.
Coaching keskendub tulevikule ja sellele kuidas inimene saab „siin ja praegu“ tulevikku kujundada.
Coach on partner ja toetaja, kelle roll on:
– aidata inimesel õiget eesmärki püstitada – leida ja sõnastada, mõista oma sisemist motivatsiooni
– toetada inimest liikuma eesmärki poole, kasutama teadmisi, oskusi ja omadusi parimal viisil
– takistuste ilmnemisel aidata mõista takistuste sügavamaid sh psühholoogilisi põhjusi, nendega tegeleda ning neid ületada
– jätkusuutliku arengu ja tulemuste saavutamiseks aitab coach inimesel tugevdada eneseusku, arendada enesereflektsiooni, julgustab teda kogemusest õppima ning saadud teadmisi ellu integreerima.
Tule coachig’ule, kui:
– sa ei ole oma praeguse olukorraga rahul ning soovid seda muuta
– sul on olemas eesmärk, kuid sul on vaja tuge, et asuda teele
– sa oled teel oma eesmärgi poole, kuid takistused aeglustavad su tempot
– soovid leida mõtte ning raskustest õppida
– soovid ennast tundma õppida, et enda ressursse võimalikult hästi kasutada

Supervisioon
Supervisioonil tegeletakse tööjuhtumite, tööalaste väljakutsete ja keeruliste olukordade lahendamisega. Supervisiooni eesmärk on leida tõhusaid lahendusi ja toimimisviise, aga ka näha suuremat pilti – millist võimalust see konkreetne olukord pakub professionaalse ja isikliku arengu jaoks? Supersivioon tõstab teadlikkust toimuvast, toob esile uudseid vaatenurki ja aitab inimesel jõuda tema jaoks parema lahenduseni. Supervisioon on tõhus vahend töörõõmu säilitamiseks ning läbipõlemise ennetamiseks eriti inimestega töötavate professionaalide jaoks.
Tule supervisioonile kui soovid:
– leida tõhus lahendus keerulisele olukorrale
– avastada toimuvas võimalust enesearengu jaoks
– arendada tööks vajalikke oskuseid ja omadusi
– suurendada töörõõmu ning motivatsiooni
– algatada ning viia ellu muudatusi

Juhtide arendamine

Juhtide coaching
Coach on juhile abiks tema isiklikus ja professionaalses arengus. Coaching aitab juhil arendada inimeste juhtimiseks vajalikud oskused, samuti keskendub isikliku ning juhi rolliga seotud mõjuvõimu arendamisele, juhi väljakutsetele, liidri potentsiaali avamisele.
Tule coaching’ule kui:
– soovid olla tõhusam inimeste juhtimises, arendada suhtlemis- ja koostööoskusi, suurendada kaasamise võimalusi
– soovid teada saada, mis on sinu võimalikud mõjuvõimu „lekkekohad“, päästikud, väljakutsed ning takistused, mis segavad sind juhi rollis tõhus olemast
– leida tõhus lahendus keerulisele olukorrale
– soovid areneda, et olla efektiivne ka surve, kriitika, vastupanu või määramatuse olukorras
– soovid saada teadlikuks enda oma juhiks olemise isiklikust visioonist ja motivatsioonist ning panna ta organisatsiooni heaks tööle.
Eneseteadlik juht oskab luua produktiivseid suhteid meeskonnaga, organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. Arendades ennekõike oma isiklikku võimekust on juhid loovamad, uuenduslikumad ning suudavad tõhusamini keskkonda mõjutada, kasutades positsioonist tulenevat mõjuvõimu.
Juhtide arendusprogrammid:
Võimuintelligentsuse kui oluline juhtimiskompetents
Leaders Empowered
THE DIAMOND POWER INDEX® LEADERSHIP ASSESSMENT

Koolitused / Meeskonnaarendus

Meeskonna coaching  ja supervisioon
Meeskondadel on oma identiteet ja potentsiaal, nad on täis loovust, tarkust ja rikastavat sisemist mitmekesisust. Lahendamata konfliktid, kommunikatsiooni raskused, usalduse puudumine, rollide ja tööjaotuse ebamäärasus, mõjuvõimu ebaefektiivne kasutamine ning krooniline stress vähendavad töömotivatsiooni ning produktiivsust.
Coachi ja superviisorina aitan:
– tuua konfliktid pinna peale ning tegeleda nendega hoolivuse ja teadlikkusega
– arendada koostööd
– luua organisatsiooni kultuur, mis põhineb vastastikul usaldusel ja mitmekesisuse väärtustamisel
– kaardistada muudatuste vajadused ning liikuda eesmärgi poole
– mõtestada visiooni ja väärtusi, taasleida meeskonnavaim ja säde, loovus ning töörõõm
– olla terve ja tulemuslik meeskond

Koolitused ja esinemised teemadel:

 • Juhi isiklik areng. Meisterlikkuse saavutamine ja liidriks olemine
 • Võimu intelligentsus. Teadlik juhtimine ja mõjuvõimu kasutamine
 • Spetsialistist juhiks. Roll, isiksus ja juhtimisoskused
 • Mittemateriaalsed võimalused personali kaasamiseks
 • Muudatuste juhtimine. Toimetulek vastupanuga, meeskonna kaasamine
 • Neoroteadus juhtimises ja meeskonnatöös
 • Meeskonna väärtused ja töökultuur
 • Koostöö keeruliste meeskonnaliikmetega
 • Eneseareng ja suhlemisoskused
 • Pingeliste suhtlusolukordade lahendamine
 • Rasked kõnelused
 • Konfliktilahendamise oskused
 • Konflikt ja kriis kui arengu soodustaja
 • Tagasiside meeskonnas. Kuidas luua toimiv tagasiside kultuur?
 • Koostöö, mitmekesisus ja kaasamine
 • Enesejuhtimine, isiklik ja professionaalne areng
 • Töörõõm ja enesemotiveerimine
 • Toimetulek stressiga, läbipõlemise ennetamine
 • Juhendamisoskused sh paraktikajuhendamine
 • Haavatud tervendaja. Haridus- ja tervishoiutöötajate läbipõlemise ennetamine
 • Koostöö lastevanematega haridusasutustes
 • Kuula oma keha. Teadlikkuse arendamine vaimse ja füüsilise tervise parandamiseks

Meeskonna arendusprogrammid
Teachers Empowered
Leaders Empowered

Psühholoogiline nõustamine

Nõustamine ja psühhoteraapia. Kohtumiste eesmärgiks võib olla konkreetse probleemi lahendamine, aga ka kestev eneseareng ja teadlikkuse arendamine. Seanssi pikkus on tavaliselt 50 min/individuaalne ja 1,5 tundi (pere ja paari puhul).

Minu poole võib pöörduda järgmiste teemadega: ● paari- ja peresuhted ● lapsevanemaks olemine ● konfliktid ● suhte- ja elumustrid ● ebakindlus ja endaga rahulolu ● enesekriitika ja areng ● õnnetused ● kaotus ja lein ● erinevad tujud ja seisundid nagu depressioon ja ärevus ● sõltuvuskäitumine ja kalduvused ● valikud, otsused, muutused ja elukriisid ● unistused ja eesmärgid ● unenägude analüüs ● väsimus ja stress ● kehalised sümptomid ja haigused ● isiklik areng ja teadlikkus ● loovus

Oma poolt toon teadmised, 25 aastat kogemust töös erinevate klientidega, enda teadliku enesearengu teekond, pühendumine ning kohalolek.

Vastuvõtt Tallinnas aadressil Tartu mnt 7-5 (eelregistreerimisega)

Helista +372 5151 878 või kirjuta siin

Lähtun kliendikeskse nõustamise, süsteemse lähenemise ning protsessitöö põhimõtetest.

Protsessitööd loodi kui psühhoteraapia lähenemine 1970-1980-ndatel kui Dr Arnold Mindell, füüsik ja jungiaanlik psühhoanalüütik, sellele Šveitsis aluse pani.  Täna tuntakse protsessitööd peamiselt kui pidevalt arenevat „teadlikkuse praktikat“, mida kasutatakse psühhoteraapias, isiklikus arengus, coachingus, liidrioskuste arendamises, töös organisatsioonide ja kogukondadega, aga ka meditsiinis ning kunstis. Protsessitöö juured on C.G.Jungi analüütilises psühholoogias, kvantfüüsikas, Taoismis. Protsessitöö meetod võimaldab  läheneda olukorrale kolmel tasandil: faktid, tunded ja intuitsioon.
Kliendikeskne (humanistlik) nõustamine ehk mittedirektiivne nõustamine põhineb käsitlusel inimesest, mis väidab: inimene on oma loomult hea, usaldusväärne ja konstruktiivne. Kui inimest toetada, aidata tal stressirohke olukorraga toime tulla, tugevdada tema eneseusku, siis oskab ta teha enda jaoks õigeid valikuid ning olukorraga toime tulla.
Süsteemne lähenemine usub, et inimesed ja sündmused on omavahelises tihedas seoses ja vastastiku mõju all. Süsteemne lähenemine võtab arvesse olemasoleva probleemse fakti ning tegeleb sellega, mõjutades selle kaudu olukorda ja ka tervet süsteemi siin ja praegu.